SONGSTER | Teploměr
přihlásit se
Teplota v Soběšíně
přehled Aktuální čas: 2020-11-28 08:22:26
Venkovní
0.50 °C
2020-11-28 08:22:10
Venkovní (terasa)
0.25 °C
2020-11-28 08:22:16
Venkovní (pod terasou)
1.70 °C
99.60 %
2020-11-28 08:22:13